Úvod do kariérového poradenství pro pedagogické pracovníky

Termíny: 
09.11.2021
20.01.2022
12.04.2022

Akreditováno MŠMT 25819/2018-2-705

 

Co potřebuje školní kariérový poradce, aby se v začátcích své praxe zorientoval? Přijďte to zjistit k nám. 

Na kurzu vymezíme obsah kariérového poradenství, představíme klíčové přístupy a prognózy vývoje trhu práce v 21. století. Ukážeme si, jak podpořit žáky a studenty při prvním zásadním rozhodování o budoucí kariérní cestě. Nacvičíme si techniky vedení poradenského rozhovoru s přihlédnutím ke specifičnosti práce s mladými lidmi. Každý účastník si odnese nápady na poradenské aktivity realizovatelné ve výuce.

Co vám kurz přinese
  • Nahlédnete do praxe poradenské organizace s mezinárodní působností, čtyřnásobně oceněné Národní cenou kariérového poradenství.
  • Pochopíte klíčové poradenské přístupy.
  • Dozvíte se, jak mohou mladí lidé uspět na trhu práce v 21. století.
  • Odnesete si řadu pracovních listů.
  • Získáte certifikát o absolvování kurzu, akreditovaný MŠMT a MPSV (8 výukových hodin).
Komu je kurz určený
  • Všem, kteří se ve své profesi setkávají s kariérovým poradenstvím pro mladé.
  • Učitelům základních i středních škol, výchovným poradcům, psychologům, sociálním pracovníkům, státním zaměstnancům a dalším.
  • Pracovníkům příbuzných oborů, kteří plánují svoje služby o kariérové poradenství rozšířit.