Úvod do kariérového poradenství pro pedagogické pracovníky

Termíny: 
15.10.2024
28.1.2025

 

 

 

 

Co potřebuje školní kariérový poradce, aby se v začátcích své praxe zorientoval? Přijďte to zjistit k nám.

 

Na kurzu vymezíme obsah kariérového poradenství, představíme klíčové přístupy a prognózy vývoje trhu práce v 21. století. Ukážeme si, jak podpořit žáky a studenty při prvním zásadním rozhodování o budoucí kariérní cestě. Každý účastník získá scénář první poradenské schůzky a naučí se jej využívat.

 

Akreditováno MŠMT 25819/2018-2-705

Co vám kurz přinese
  • Nahlédnete do praxe poradenské organizace s mezinárodní působností, čtyřnásobně oceněné Národní cenou kariérového poradenství.
  • Pochopíte klíčové poradenské přístupy.
  • Dozvíte se, jak mohou mladí lidé uspět na trhu práce v 21. století.
  • Dostanete řadu tipů na aktivity s klientem.
  • Získáte certifikát o absolvování kurzu, akreditovaný MŠMT a MPSV (8 výukových hodin).
Komu je kurz určený
  • Učitelům základních i středních škol, výchovným poradcům, psychologům, sociálním pracovníkům, státním zaměstnancům a dalším.
  • Všem, kteří se ve své profesi setkávají s kariérovým poradenstvím pro mladé.