Vedení poradenského rozhovoru

Termíny: 
26. 03. 2024
31.10. 2024
13. 03. 2025

 

 

 

 

Naučte se pokládat otázky, které vaše klienty opravdu posunou!

 

Poradenský rozhovor je základní a nezbytná součást každého poradenství. Na kurzu se seznámíte se strukturou poradenského rozhovoru, který vychází ze sociálně konstruktivistického přístupu, a osvojíte si základní principy pro jeho správné vedení. Získáte přehled různých typů poradenských otázek, a fází rozhovoru, kdy je vhodné je zařadit. Vedení poradenského rozhovoru si sami na sobě vyzkoušíte (v roli poradce i klienta) a získáte konstruktivní zpětnou vazbu.

 

K tomuto kurzu nabízíme i druhou část - Vedení poradenského rozhovoru pro pokročilé, která přináší kreativní nástavbu a hravost do poradenských rozhovorů. Pokud se přihlásíte i na tento kurz, dostanete na kurz pro pokročilé slevu 400 Kč!

 

Akreditováno MŠMT / 15832/2019-2-520

Co vám kurz přinese
  • Seznámíte se s principy vedení poradenského rozhovoru a natrénujete si jeho vedení.
  • Získáte baterii různorodých otázek, které při vedení rozhovoru můžete využívat.
  • Posílíte svou schopnost empatie a aktivního naslouchání.
  • Zjistíte, jak principy vedení rozhovoru využít také při skupinové práci s klienty.
  • Získáte přístup do virtuální nástěnky EKS se zajímavými infozdroji.
  • Získáte certifikát akreditovaný MŠMT (8 výukových hodin), s logem CDI.
Komu je kurz určený
  • Začínajícím poradcům, kteří si chtějí osvojit základní principy vedení poradenského rozhovoru. 
  • Poradcům, koučům, učitelům a dalším profesionálům, kteří se chtějí v oblasti poradenství zlepšovat.
  • Pracovníkům příbuzných oborů, kteří plánují svoje služby o kariérové poradenství rozšířit.