Využití obrázkových karet a fotografií v kariérovém poradenství

Termíny: 
03.12.2019
27.02.2020

Akreditováno MŠMT / 14039/2018-2-466

 

Zapojte kreativitu do poradenské praxe a podpořte tak své klienty při hledání práce dle jejich představ!

 

Kreativní přístup přispívá k efektivnějšímu řešení problému našeho klienta, k rozkrytí jeho skutečné podstaty i schopnosti nadhledu. Často postačí i jednoduché a na přípravu nenáročné techniky, které pomohou podívat se na situaci z jiné perspektivy. Na kurzu si ukážeme, jak využít karty, fotografie a hry v poradenské praxi a čeho se vyvarovat. Získáte zásobník aktivit a inspirativní náměty na další variace využitelné v individuálním i skupinovém poradenství.

Co vám kurz přinese
  • Naučíte se jednoduché a časově nenáročné aktivity, které přispívají k řešení problémů.
  • Získáte zásobník metod a technik, které podněcují kreativitu klientů.
  • Získáte certifikát o absolvování kurzu, akreditovaný MŠMT (8 výukových hodin).
Komu je kurz určený
  • Všem, kteří hledají nové a kreativní způsoby, jak pracovat se svými klienty.
  • Zkušeným i začínajícím kariérovým poradcům, kteří by rádi více zapojili kreativitu do své praxe.
  • Všem, kteří chtějí podpořit své klienty v procesu sebepoznávání a sebereflexe.