Zkouška Kariérový poradce/ kariérová poradkyně dle standardu NSK

Termíny: 
30.3.2023
15.06.2023
7.12.2023

Získejte oficiální kvalifikaci pro práci kariérového poradce dle standardu Národní soustavy kvalifikací uznávanou MŠMT!

 

Věnujete se kariérovému poradenství a chcete v tomto oboru získat formální kvalifikaci? Absolvováním zkoušky získáte formální stvrzení vaší kvalifikace pro výkon povolání kariérového poradce.

 

Chcete pomoct s učením na zkoušku? Přihlaste se také na náš akreditovaný přípravný kurz.

 

Ke zkoušce se hlaste nejpozději měsíc před jejím konáním.

Jak zkouška probíhá
  • Prostřednictvím formuláře vpravo se registrujete na vybraný termín. Přesný čas zkoušky s vámi bude následně domluven individuálně.
  • Zkouška probíhá v délce trvání čtyř až pěti hodin, a to před dvoučlennou komisí.
  • Znalosti jsou ověřovány v souladu s oficiálními požadavky, které naleznete zde.
  • V době ne kratší než dva týdny před konáním zkoušky je nezbytné dodat vlastní pracovní portfolio, jehož vzor vám bude zaslán po přihlášení ke zkoušce.
  • Po úspěšném absolvování získáte certifikát o získané kvalifikaci Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu uznávaný MŠMT.
Komu je zkouška určená
  • Pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, DDM, SVČ a dalších školských zařízení.
  • Poradcům, koučům, sociálním pracovníkům a dalším zájemcům, kteří se chtějí zlepšovat v oboru kariérového poradenství.
  • Začínajícím i zkušeným profesionálním poradcům, kteří chtějí v tomto oboru získat formální kvalifikaci.