Reference

Kurz jak se bránit neférovým útokům, mi pomohl ujasnit si, jak se chovat v neférové komunikaci, jak na ni reagovat a jak uniknout negativním útokům.

účastnice kurzu

VŠCHT

VŠCHT
Vhled do poradenské problematiky a ukázky praktického výcviku, jež nám byly poskytnuty, nám otevřely cestu k našim dalším poradenským aktivitám.

Lukáš Vlček

KCVJŠ Plzeň

KCVJŠ Plzeň
Workshop jak se bránit neférovým útokům, mi pomohl uvědomit si, že i neverbální komunikace má obrovský význam.

účastník kurzu

VŠCHT

VŠCHT
Workshop nenásilné komunikace mi pomohl zlepšit komunikační dovednosti. Uvědomění si svých nedostatků a předností.

účastnice kurzu

VŠCHT

VŠCHT
Workshop nenásilné komunikace mi pomohl pojmenovat nešvary, jež při komunikaci dělám. V budoucnu si na ně budu dávat pozor a pracovat na jejich zlepšení.

účastník kurzu

VŠCHT

VŠCHT
Většinu rad jsem už asi někde slyšela, ale takto v jednom bloku to mělo mnohem větší efekt. Budu se snažit nad nimi zamyslet a zkusit se jimi nadále řídit.

účastnice kurzu

VŠCHT

VŠCHT
Díky kurzu time managementu jsem si uvědomila, že se pomocí plánování dá najít čas na různé věci i na mateřské.

účastnice kurzu

InBáze, o.s.

InBáze, o.s.
Na kurzu time managementu se mi nejvíce líbila možnost vyzkoušet si nové poznatky sama na sobě, přístup lektorky a připravené materiály. Velkým přínosem byly skvělé a praktické rady pro plánování času.

účastnice kurzu

Baby office

Baby office
Kurz time managementu byl pro mě velice přínosný, jelikož jsem začala využívat informace a metody z kurzu ihned v praxi. Objevila jsem, jak neplýtvat časem a díky plánování zvládat i více věcí.

účastnice kurzu

InBáze, o.s.

InBáze, o.s.
Na kurzu time managementu jsem si uvědomila, že je potřeba mít pevně stanovené cíle a ujasněné priority.

účastnice kurzu

CzechGlobe

CzechGlobe