Výzkumy

 

Naše výzkumy vznikají jako součást projektů, protože je pro nás důležité poznat cílovou skupinu, se kterou pracujeme, jejich prostředí a souvislosti. Výsledky našich výzkumů jsou sice podkladem pro naši další práci s předem určeným cílem, ale píšeme je vždy tak, aby byly užitečné i mimo tento projekt.

 

Protože často spolupracujeme v mezinárodním prostředí, více výzkumů najdete na našich anglických stránkách.

 

 • Celoživotní kariérové poradenství

  Je kariérové, respektive celoživotní poradenství pro dospělé běžně dostupná a známá služba?

  Jaké problémy a potřeby mají řadoví zaměstnanci a jak by jim v tom mohlo pomoci kariérové/celoživotní poradenství?
  To byly klíčové otázky, které jsme si položili na začátku projektu, který realizuje Českomoravská konfederace odborových svazů ve spolupráci s EKS. Odpovědi na ně přinesl unikátní výzkum, který dle našich zadaných parametrů realizovala výzkumná agentura NMS a který mapoval povědomí a dostupnost služeb celoživotního poradenství mezi řadovými zaměstnanci/kyněmi i managementem v sektoru zdravotnictví, služeb, bankovnictví, státní správy i průmyslové výroby.

  Závěrečná zpráva z výzkumu ke stažení

 • Crucial impacts on career choices

  Klíčové faktory kariérového rozhodování

   

  Co ovlivňuje rozhodování ohledně středních škol, která mladí lidé dělají?

  V českém souhrnu komplexního výzkumu (který v anglickém jazyce naleznete zde), přinášíme vhled do vlivů, jež se podílejí na kariérním rozhodování žáků a žákyň ve věku 13–16 let. Výzkumná zpráva vznikla v rámci projektu financovaného z programu Evropské unie Erasmus+ a podílelo se na ní celkem pět partnerů z různých zemí (ČR, Velká Británie, Španělsko, Řecko, Dánsko). Koordinace výzkumu ležela na britském partnerovi University of Derby.

  Souhrnná zpráva z výzkumu ke stažení.

 • Vliv digitalizace a robotizace (nejen) na uplatnění žen na trhu práce

  Jak ovlivňuje trh práce digitalizace a jak ho zasáhla pandemie?

  Výsledky analýzy trhu práce a vlivu digitalizace a robotizace především na postavení a možnosti uplatnění žen na trhu práce.

   

  Sledovali jsme, v jakých pracovních oblastech budou vznikat a zanikat pracovní místa a jaké budou požadavky na znalosti a dovednosti zaměstnanců a zaměstnankyň. Z výzkumu mimo jiné vyplynulo, že proces digitalizace a robotizace je v České republice zatím ve zpoždění oproti tomu, co je možné pozorovat ve státech vyspělého světa. Aktuální trendy trhu práce, které jsou ovlivněny opatřeními proti šíření nemoci Covid-19, ukazují, že také dochází k tomu, že zaměstnavatelé budou více vytvářet podmínky pro práci na dálku.