Objednat se na koučink
Objednat se na koučink
Přihlásit se na kurz pro pedagogy
Přihlásit se na kurz soft skills
Přihlásit se na kurz soft skills
Přihlásit se na kurz kariérového poradenství
Přihlásit se na kurz kariérového poradenství

Náš příběh

Děláme kariérové poradenství. Již 20 let jsme tu proto, abychom lidem pomohli být v práci spokojení. Firmám a organizacím pomáháme vybrat do týmu ty správné lidi, protože to je klíčové pro celý tým. V kurzech pro kariérové poradce a poradkyně chceme, aby i ostatní poradci uměli lidem pomoci. Představujeme, jak pracovat s dětmi i dospělými takovým způsobem, aby si uvědomily své silné stránky a dokázaly podle nich směřovat svou vzdělávací nebo kariérní volbu.

  • Pomáháme vám odhalit váš potenciál, nabízíme nový pohled na vaše silné stránky.
  • Podporujeme vás v tom, abyste se stali odborníky na svůj život a dokázali ho řídit.
  • Poskytujeme nástroje kariérovým poradcům a pedagogickým pracovníkům, aby dokázali pomoci klientům a žákům v jejich kariéře.
  • Podporujeme žáky základních i středních škol k výběru následného vzdělávání.
  • Pomáháme organizacím a firmám nastavovat efektivní systém řízení a rozvíjet lidské zdroje. 
  • Učíme prožitkem, píšeme knihy – čtivou formou.

Lektorský a poradenský tým

Dlouhodobě vsázíme na vlastní tým odborníků. Jedině tak se můžeme spolehnout, že dostanete vždy maximální kvalitu. Vyvíjíme vlastní metodiky, publikujeme odborné články i příručky a řídíme mezinárodní projekty v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání. Výjimeční jsme také švýcarskou certifikací mapování kompetencí v kariérovém poradenství CH-Q druhého stupně.

Reference

Školení na míru pro organizace
Po celou dobu realizace byl přístup celého týmu EKS velmi profesionální a věřím, že se nám společně podařilo naplnit očekávání kariérových poradců na našich základních školách.

Petr Rejnek

Jihočeská hospodářská komora
Kurzy pro kariérové poradce
Absolvovala jsem několik kurzů organizovaných EKS a vždy jsem odcházela se spoustou použitelných nápadů a aktivit, motivována alespoň se přiblížit profesním a osobnostním kvalitám lektorů, s nimiž jsem se setkala. Cením si vašeho přístupu a nasazení, jsou to opravdu přínosné a obohacující semináře.

Mgr. Michaela Křiváčková

ZŠ Petřiny
Školení na míru pro organizace
Na školení Stress Managementu jsme nejvíce ocenili možnost vyzkoušet si techniky, které kdykoliv během dne mohou pomoci odbourat stres a zkoncentrovat se např. před důležitou schůzkou. Zároveň jsme rádi využili prostor pro sdílení s kolegy o tom, co nás stresuje, co nám pomáhá, jak si můžeme pomoci navzájem. V běžném provozu na to není čas.

Kamila Němcová

Raiffeisenbank, a. s.
Kurzy pro kariérové poradceŠkolení na míru pro organizace
Již potřetí jsme na základě vynikajících zkušeností a ohlasů účastníků oslovili ke spolupráci právě EKS. Tématem bylo tentokrát „Vedení poradenského rozhovoru“ a ohlas pedagogů byl opět kladný. Velmi oceňuji erudici a odborné znalosti lektorů a lektorek.

Jaroslav Štercl

Městská část Praha 6
Školení na míru pro organizace
Kurz CH-Q jsem pořídila svým podřízeným, zaměstnancům poradny. Zpočátku jsem měla obavy, školení jsem se zúčastnila spolu s nimi, ale nakonec to bylo to nejlepší rozhodnutí. Metoda CH-Q předčila má očekávání. Velmi si cením přístupu lektorek i jejich profesionalitu.

Mgr. Blahoslava Pekařová

PPP Ústeckého kraje, Teplice
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice
Školení na míru pro organizace
Děkuji EKS za velmi přínosný kurz na míru a kvalitní organizaci assessment centra pro naše klienty.

Michaela Čapková

GLE, o.p.s.
GLE, o.p.s.
Školení na míru pro organizace
S EKS spolupracujeme dva roky. Pomohli nám nastavit nový systém výběru zaměstnanců a proškolili ty, kdo mají v naší organizaci výběr na starost. Díky tomu se podařilo systematizovat práci jednotlivých oddělení a do jejich vedení vybírat osoby, které kromě odborných dovedností dokáží vést a motivovat pestrý a náročný tým. Na EKS oceňujeme systematičnost, bohaté zkušenosti a snahu nalézt vždy řešení na míru našim potřebám.

Monika McGarrell Klimentová

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Kurzy soft skills pro každéhoŠkolení na míru pro organizace
Kurz jak zvládat stres a mít víc prostoru na seberealizaci, mě naučil zjistit opravdovou příčinu vzniku stresu a jak s ním bojovat.

Bohumila Víková

APERIO, z. s.
Aperio, z. s.
Kurzy pro kariérové poradce
EKS u nás na škole realizovalo program zaměřený na sebepoznání a seberozvoj v rámci kariérového poradenství. Aktivity byly zábavné, nejvíce děti bavily kreativní úkoly, především tvorba krátkého stop motion filmu o sobě. Pro většinu ročníku to mělo pozitivní vliv na upevnění vztahů v novém kolektivu, poznání sebe sama i navzájem se spolužáky.

Zuzana Richtermocová

ZŠ Londýnská
ZŠ Londýnská
Školení na míru pro organizace
Vhled do poradenské problematiky a ukázky praktického výcviku, jež nám byly poskytnuty, nám otevřely cestu k našim dalším poradenským aktivitám.

Lukáš Vlček

KCV Plzeň