Kompletní nabídka kurzů

Vyberte si z naší nabídky kurzů.

Kurzy pro pedagogy (šablony DVPP)

Název kurzu Lektorka Cena kurzu
16 hodin kariérového vzdělávání pro pedagogické pracovníky Helena Košťálová, Eva Kavková 6600 Kč
16 hodin manažerských dovedností pro ředitele a vedoucí pracovníky Eva Kavková 6600 Kč
16 hodin rozvoje didaktických a prezentačních dovedností pro pedagogické pracovníky Eva Kavková 6600 Kč
16hodinový kurz komunikace pro pedagogické pracovníky Eva Kavková 6600 Kč
24 hodin kariérového vzdělávání pro pedagogické pracovníky Helena Košťálová, Eva Kavková 9900 Kč
24hodinový kurz stress managementu pro pedagogické pracovníky Ivana Šindlerová 9900 Kč
80hodinový kurz osobnostně profesního rozvoje pro pedagogické pracovníky Eva Kavková, Ivana Šindlerová, Martina Švarcová 30000 Kč
80hodinový výcvik kariérového poradenství pro pedagogické pracovníky Helena Košťálová, Eva Kavková 30000 Kč
Jak rozvíjet kreativitu ve školním prostředí Martina Švarcová 3600 Kč
Kariérové poradenství v praxi Helena Košťálová, Lenka Němcová 3600 Kč
Rodina a škola – jsme na jedné lodi Helena Košťálová 3600 Kč
Skupinové kariérové poradenství Helena Košťálová 3600 Kč
Storytelling v kariérovém poradenství Helena Košťálová 3600 Kč
Švýcarská metoda mapování kompetencí v CH-Q Helena Košťálová, Ivana Šindlerová, Eva Kavková 17900 Kč
Techniky arteterapie a dramatické výchovy v kariérovém poradenství Helena Košťálová 3600 Kč
Úvod do kariérového poradenství pro pedagogické pracovníky Helena Košťálová 3600 Kč
Využití kreativního psaní ve škole Martina Švarcová 3600 Kč
Využití obrázkových karet a fotografií v kariérovém poradenství Helena Košťálová 3600 Kč