Švýcarská metoda mapování kompetencí v CH-Q

Termíny: 
11.03.2019

Akreditováno MŠMT a MPSV

Získejte ucelené know-how v kariérovém poradenství!

 

40hodinový kurz výcvikového typu pro všechny, kteří chtějí začít s poskytováním kariérového poradenství, případně prohloubit své dosavadní znalosti a opřít je o ucelený koncept metody CH-Q. Absolventi kurzu mají kromě akreditovaného certifikátu u MŠMT možnost získat i prestižní švýcarskou certifikaci CH-Q (administrativní poplatek 2200,- za vyřízení certifikace se platí zvlášť).

 

Důkladná znalost sebe sama je prvním krokem k výběru práce či studia, které nás budou bavit. Výjimečnost metodiky CH-Q spočívá v tom, že pomáhá lidem najít, popsat a změřit vlastní kompetence a kvality, které získali v průběhu celého života. Kurz představí ucelenou metodiku, díky které si klienti postupně ujasňují nejen to, jaké jsou jejich specifické kvality, ale také za jakých podmínek je dokážou využít a které z nich chtějí dále rozvíjet. Díky tomu jsou schopni lépe plánovat svůj další osobní či profesní rozvoj tak, aby byl v souladu s jejich aktuální situací, potřebami i sny.

 

Vzdělávání probíhá skupinovou, sebezkušenostní formou. Vlastní zkušenost účastníků považujeme za zcela zásadní. Abychom totiž mohli naše klienty či žáky podpořit v seberozvoji, musíme mít v prvé řadě „pod kontrolou“ náš vlastní rozvoj.

 

Na kurzu si ukážeme, jak lze tuto metodiku začlenit do běžné poradenské či vzdělávací praxe s dětmi i dospělými.

 

podzimní cyklus se koná ve dnech 10.-12.10. a 8.-9.11.2018 (vedoucí lektorka: Eva Kavková).

jarní cyklus kurzu se koná ve dnech 11.-13.3. a 8.-9.4.2019 (jména lektorek budou upřesněna).

Co vám kurz přinese
  • Seznámíte se s unikátní metodou CH-Q, která pomáhá najít, popsat a změřit formální i neformální kompetence získané v průběhu celého života.
  • Vyzkoušíte si řadu diagnostických metod mapujících kompetence netradiční, skupinovou formou bez testů.
  • Naučíte se, jak kompetence odhalovat u druhých a jak je podpořit v samostatném rozhodování a plánování vlastní vzdělávací či profesní dráhy.
  • Vypracujete si kariérní portfolio a plán dalšího profesního rozvoje, na které dostanete zpětnou vazbu.
  • Získáte prestižní švýcarskou certifikaci o absolvování kurzu.
Komu je kurz určený
  • Všem, kteří chtějí odhalit potenciál svých klientů či žáků a rozvíjet jejich kompetence.
  • Poradcům, koučům, kteří se chtějí zlepšovat ve svém oboru.
  • Zkušeným profesionálním poradcům i těm, kteří v této oblasti teprve začínají.
  • Učitelům a výchovným poradcům, kterým záleží na růstu jejich žáků.
  • Těm, kteří hledají ucelenou metodiku kariérového poradenství, kterou mohou rovnou použít v praxi.